اولين بلاگ درباره تعبير خواب

توضیحاتی در مورد خواب و تعبیر آن

 

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
تگ ها :

نگار من

دوش ديدم بخواب مستانه

گشت عالم تمام ميخانه

بزم بزم الست و در ساغر

مي صاف بلا به پيمانهجسم كل مست و نفس كل مخمور

عقل كل عين هوش و مستانهاندر آن بزم هوش شد مدهوش

واندر آن جمع عقل ديوانهشمع آن بزم يارو برگردش

عالمي بر مثال پروانهنام شيرين يار بر لب بود

هم مرا دام عشق وهم دانهبال شد نام دوست مي بستم

ميگرفتم بر اسمان لانه

جون لب از نام دوست مي بستم

ميفتادم بخكدان خانه


ميفكندي رقيب بر من سنگ

من ربودم زوي سروشانه


بار ديگر زگفتن الله

می گرفتم بعرش کاشانه


حالتي داشتم زجذبه عشق

غافل ازفكر خويش و بيگانهجاودان باد الهي از مي عشق

و جدومستي و شور شاهانه  

نویسنده : معبر ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٥
تگ ها :

Hi

بنده مخلص همه و اماده برای پاسخ گويی به مشکلات رايانه ای شما عزیزان
sincerely Yours   
نویسنده : معبر ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢۳
تگ ها :

 

دوست دارم شمع باشم , در دل شب ها بسوزم
روشني بخشم به جمعي و خودم تنها بسوزم

  

نویسنده : معبر ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢۳
تگ ها :

يک نصيحت

سلام
نصيحتی کنمت بشنو و بهانه مگير

هر انچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر


زوصل روی جوانان تمتعی برادر

کهدر کمینگه عمر است مکر عالم پیر


نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی

که این متاع قلیلست و ان عطای کثیر


  
نویسنده : معبر ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
تگ ها :