اولين بلاگ درباره تعبير خواب

توضیحاتی در مورد خواب و تعبیر آن

نگار من

دوش ديدم بخواب مستانه

گشت عالم تمام ميخانه

بزم بزم الست و در ساغر

مي صاف بلا به پيمانه



جسم كل مست و نفس كل مخمور

عقل كل عين هوش و مستانه



اندر آن بزم هوش شد مدهوش

واندر آن جمع عقل ديوانه



شمع آن بزم يارو برگردش

عالمي بر مثال پروانه



نام شيرين يار بر لب بود

هم مرا دام عشق وهم دانه



بال شد نام دوست مي بستم

ميگرفتم بر اسمان لانه

جون لب از نام دوست مي بستم

ميفتادم بخكدان خانه


ميفكندي رقيب بر من سنگ

من ربودم زوي سروشانه


بار ديگر زگفتن الله

می گرفتم بعرش کاشانه


حالتي داشتم زجذبه عشق

غافل ازفكر خويش و بيگانه



جاودان باد الهي از مي عشق

و جدومستي و شور شاهانه



  

نویسنده : معبر ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٥
تگ ها :