اولين بلاگ درباره تعبير خواب

توضیحاتی در مورد خواب و تعبیر آن

سه خواب پی در پی و معجزه پيغمبر ( ص)

 سلام

 

در تاريخ مدينه دهلوي آمده است که : يک مرد نيک سه هزار اشرفي بدهکار بود و طلبکار بر او اقامه دعوي کرد. او را نزد قاضي برد و يک ماه مهلت گرفت. مرد به درگاه خداي تعالي زاري کرد و بر پيغمبر (ص) صلوات فرستاد و شب 27 ام ماه مهلت ، در خواب ديد که يکي مي گويد : خدا قرضت را مي پردازد: برو نزد ابن عيسي وزير و بگو رسول خدا (ص) مي فرمايد سه هزار سکه قرض مرا بپرداز، بيدار شد و شاد بود ولي  با خود انديشيد که : اگر گفت : نشانه اين واقعه چيست ؟ چه گويم؟ آن روز خود داري کرد و شب دوم هم همين خوابرا ديد و شادمانه بيدار شد ولي باز هم شرمش آمد و آن روز هم نزد وزير نرفت .

شب سوم باز پيغمبر (ص) را خواب ديد که سبب نرفتن را از او پرسيد او گفت : از شما نشاني  راستي اين واقعه را مي خواهم، پيغمبر آنرا پسنديد و فرمود: به او بگو : تو پس از نماز سپيده دم تا بر آمدن خورشيد پيش از اينکه با کسي سخن بگويي پنج هزار صلوات بر من مي فرستي و جز خدا و کرام الکاتبين آنرا ندانند.

روز سوم رفت و خوابش را گفت با آن نشاني. وزير شاد شد و گفت : مرحبا بر رسول خدا (ص) و 3 هزار اشرفي براي پرداخت قرض بمن داد و 3 هزار براي هزينه عيال و  3 هزار هم براي سرمايه کار و از من خواست پيوند دوستي از او نبرم و هر نيازي را فقط به او بگويم.

3 هزار سکه را نزد قاضي بردم و طلبکار را نزد قاضي  ديدم که آه و افسوس مي کرد. پولها را شمردم و داستان را گفتم .

قاضي گفت : چرا همه کرم از وزير باشد من خود قزضت را مي پردازم. طلبکار گفت : من سزاوار ترم که از اين قرض بگذرم و گفت من براي خدا و رسول ذمه ات را از اين قرض بري کردم و رسيد کرد. قاضي گفت : من آنچه در راه خدا دادم پس نگيرم و من همه اموال را با خود آوردم. شکر گزار خدا و مصلي بر پيغمبرش.

ؤ صلي الله علي سيد نا محمد و آله و سلم.

 

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۱
تگ ها :