حکايت :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با سلام:

 

در کتاب قصص العلما آمده است که: در زمان سلاطين صفويه شخصي از طرف پادشاه فرنگ به اصفهان آمده و  دليل بر نبوت ختميه حضرت محمد (ص) مي خواست غير از اصل تواتر  و آن شخص در علم هيؤت و حساب و نجوم بسيارماهر بود .حتي خبر مي داد مردم را از آنچه بر او روي داده بود از بلايا و حوادث . روزي سلطان امر به احضار علماء اصفهان نمود که با آن شخص مباحثه نمايند و اثبات نبوت خاصه محمديه کنند . قضا را در آن وقتمرحوم ملا محسن فيض کاشاني هم در مجلس حاضر بود.پس آن جناب روي به آن شخص نموده و گفت : پادشاه شما چه قدر بي ادراک است که از براي چنين امر مهمي ، مثل تو آدمي را فرستاده . آن شخص همينکه اين سخن را شنيد مضطرب شده و از روي غيظ و غضب گفت : اي عالم مسلمانان جاي خود را بشناس و از قدر و اندازه خود تعدي و تجاوز مکن . به عيسي و مادرش قسم که هر گاه تو مي دانستي  آنچه را من مي دانم و احاطه دارم از علوم و کمالات. مي فهميدي که زنهاي دنيا مثل من فرزندي نزاييده اند ، چه آنکه در مقام امتحان  قدر مرد معلوم مي شود.

پس ملا محسن فيض دست به جيب بغلي خود برده و چيزي را بيرون آورد و گفت : اين چيست   که من در دست دارم؟ آن شخص مدتي در فکر فرو رفت سپس رنگ صورتش متغير شده و به زردي ميل کرد و آثار جهل از وجناتش ظاهر شد . ملا محسن فرمود : چه زود ظاهر شد جهل و ناداني تو و باطل شد ادعاي تو ! آن شخص گفت : بحق عيسي ( سلام الله ) و مادرش مريم (ع ) که مي دانم آنچه در دست تو ست و لکن تامل و فکر من از جهت ديگري است . ملا فيض گفت سکوتت از براي چيست ؟ گفت : مي دانم که آن چيزي که در دست تو است قدري از خاک بهشت است و لکن تامل و فکر من از اين راه است که اين خاک از کجا بدست شما رسيده است ؟ ملا فيض فرمود : شايد در حساب اشتباه کرده باشي ؟آن شخص "فت : نه بحق عيسا سلام الله و مادرش . پس ملا گفت : بلي آنچه در دست من است از خاک کربلا و تربت حضرت سيد الشهدا  حسين ابن علي است و پيغمبر ما فرموده است : که کربلا قطعه من الجنه يعني کربلا قطعه اي از بهشت است . پس تو در اين صورت مي تواني به دين اسلام داخل نشوي ؟ چه آنکه بگفته خودت قاطع هستي که قاعده و حسابت خلاف واقع نمي شود ؟ پس آن شخص نصراني عيسوي از روي انصاف تصديق فرمود و دين اسلام را هم قبول نمود.

از کتاب خزينه جواهر – مرخوم شيخ نهاوندي

/ 0 نظر / 7 بازدید