** جزئيات ديگر:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام:

اين تعبيرات در ظرف چند روز تا دو ماه در ميان رويدادهاي زندگي روزمره خواهد بود، مي آيند و مي گذرند گاهي آنها درباره ي صحنه هاي بسيار ظريف و  لحظه هاي عادي و خاص زندگي هستند. جالب است بدانيد که زبان رؤيا در تمام آحاد بشر مشترک است (يعني بين المللي است) علم تعبير خواب علم کنايه ها و اشاره هاي محيط اطراف است مثلا آب تعبير بر علم و زندگي است يا پول مي شود زيرا داريم: همه چيز با آب زنده است. بطوري که آقاي اينيشتين مي گويد: رويدادهاي زندگي شبيه به ايستگاههاي قطار هستند که از قبل وجود دارند ما به سوي آن حرکت مي کنيم

و اين يعني تغدير يا سر نوشت که ما مقداري در آن اختيار داريم( در لحظات تصميم گيري)‌اين زبان رؤياها بايد ترجمه شود. ولي جهالت گاهي باعث سو ء فهم افراد شده است. مردم در طول تاريخ از اين زبان آگاه نبوده اند و هميشه برداشتهاي غلط و بدي از آن داشته اند، في المثل، آقاي فرويد درباره ي خوابهاي جنسي گفته اند که آنها بدليل سرکوب غرايز جنسي هستند و بنا براين افراد زيادي را گمراه کرد. مثلاً گاهي خانمها رؤيا مي بينند که با همکار يا فرد ديگر رابطه داشته اند و بنظرشان سوء فهم ميشود که شايد تمايلي دارند.

در حاليکه اين رؤيا بمعني آن است که آن همکار يا فرد ديگر لطفي در حق او مي کند يا حاجتي براي او بر آورده مي سازد و و بعضي نيز رؤيا ديده اند که با همان جنس رابطه داشته اند و در طول تاريخ رابطه با همجنس را اختراع کردهاند در حاليکه در حيکه معني آن اين بوده است که آن شخص لطفي مي کند يا حاجتي برآورده مي کند. همچنين بعضي مردان رؤيا مي بينند که همسرشان با مرد ديگري بود و معناي آن را نفهميدند يا خانمها رؤيا ديده اند که شريک زندگيشان با زن ديگري بود و باز هم نفهميدند که معناي  آن فغط انجام حاجتي يا لطفي بوده استو معاني ديگر. حال مي بينيد که چه فجايع تاريخي در اثر سوء فهم اين زبان رخ داده اند .

جدول زماني تعبير شدن :

رؤياي ظهر يا دقيقاً نيمه شب در همان روز اگر چند دقيقه از ظهر گذشت روز بعد. رؤياهاي ساعت 4-3 بعد از ظهر2-1 ماه. رؤياهاي ساعت 11-10 صبح 30-15 روز بعد. رؤياهاي در غروب آفتاب اغلب آشفته هستند و صادق نيستند رؤياهاي آشفته تعبيري ندارند. رؤياهاي رؤياهاي ساعت 5-4 صبح ظرف چند روز تا دو ماه. بعضي رؤياها در کتب مقدس (مانند رؤياي حضرت يوسف که ماه و خورشيد و 11 ستاره بر او سجده سجده کردند) پس از 20 سال تعبير شد. رؤياي زندانيان فرعون در همان روز و پس از 7 سال تعبير شد.

رؤياي فرعون درباره ي 7 گاو لاغر و 7 گاو چاق از سال بعد تا 14 سال تعبير شد. البته بايد بدانيد که انواع مختلفي از رؤيا ي وجود دارد، مانند  مانند رؤياهاي آشفته که تعبير ندارند، رؤياهاي "از قبل ديده" يا   "deja  vu" ، "رؤياهاي علت" که علتي مانند گرما يا سرما يا ترس باعث آنها شده. و يا رؤياهايي که غذا ها يا نوشابه هاي بد باعث آنها شده و نيز  رؤياهاي روانشناسي مانند رؤياهاي الهام.

کتاب شناسي:

1- اصول رؤياها، دانيال نبي (ع)

2- تقسيمات رؤياها، امام جعفر صادق (ع)

3- کليات رؤيا ها، محمدبن سيرين

4- راهنماي رؤياها: جابربن حيّان

5-تعبيرات: ابن اشعث

6- تعبيرات کامل: حبش تفليسي

7- گنجينه ي رؤياها: عبدالسلام

 

والسّلام

/ 0 نظر / 51 بازدید