خواب چند راهزن

سلام :

شيخ صدوق در کتاب عيون آورده است  که : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امام صادق (ع) در راه مسافرت بود و مردمي مالدار همراهش بودند. به آنها گفته شد شمشير داراني در سر راه کمين گرفته اند که راه مي زنند . دل همه لرزيد و امام فرمود شما را چه مي شود؟  گفتند : اموالي داريم و بيم داريم از ما بستانند، آيا تو آنها را از ما مي گيري ؟ شايد چون ببينند از آن تو است از آن دست بر دارند . امام فرمود از کجا شايد مقصودشان جز من نباشد و شايد اينطور آنها تلف شوند.

گفتند : چه کنيم؟ آنها را زير خاک کنيم ؟ فرمود اين بد تر آنها را ضايع مي کند ، شايد رهگذري بر خورد و بر دارد و يا شايد پس از آن ديگر به آنها راه نيابيد.

فرمود به کسي بسپريدشان که آنها را نگه مي دارد و از آنها دفاع مي کند و بر آنها مي افزايد. هر کدام را بزرگتر از دنيا مي نمايد و آنها را در روزي که سخت به آن نياز داريد به شما برگرداند و فراوان کند ، گفتند او کيست ؟...

فرمود  : خدا ...

گفتند چگونه به او بسپاريم ؟  فرمود به بينوايان صدقه دهيد ... گفتند در اينجا از کجا به آنها دست يابيم.

فرمود تصميم بگيريد که يک سوم آن را صدقه دهيد تا خدا باقي را از دزدان نگهدارد.  گفتند تصميم گرفتيم. .. فرمود : في امان الله .

و پيش رفتند و دزدان پديدار شدند و مردم ترس کردند، امام فرمود : چگونه مي ترسيد و حال آنکه در امان خدا هستيد. دزدان پيش آمدند و پياده شدند و دست امام صادق (ع) را بوسيدند و گفتند ديشب رسول خدا (ص) را در خواب ديديم و به ما فرمود خود را بتو تسليم کنيم، و ما پيش تو ايم و به همراه تو و اينان، تا دشمنان و دزدها را از شما دفع کنيم. امام فرمود : ما نيازي به شما نداريم. آنکه شما را از ما دفع کرد ، آنها را هم دفع مي کند. و سالم گذشتند و يک سوم مال ها را صدقه دادند و تجارت آنها برکت کرد و از هر درهم 10 درهم سود بردند .

گفتند : امام صادق چه برکت بزرگي دارد و او فرمود برکت را در معامله با خدا يافتيد، پس به آن ادامه دهيد.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید