خواب صلوا ت و نجات...

سلام

 

در کتاب معارج النبوه آمده است که بعضي گذشتگان ثقه نقل کرده است که : در دريا با جمعي در کشتي بوديم بادي و طوفاني برخاست و سفينه را در طلاطم امواج انداخت چنانچه اهل کشتي دل از حيات بر داشتند و يکديگر را وداع کردند . در اين اثناء نعاس ( چرت ) بر من غلبه کرده چشمم گرم شد. حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم را در خواب ديدم که مرا گفت : که اهل کشتي را بگوي تا هزار نوبت اين صلوا ت بر من فرستند و آن صلوا ت را بر من خواند. بيدار گشتم و اهل کشتي را از خواب خود خبر دار کردم، پس بخواندن آن صلوا ت مشغول شدند هنوز سيصد نوبت تمام نشده بود که باد بکلي تسکين يافت و همه خلاص شديم. آن صلوات اين است : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اللهم صل علي سيدنا و آله صلواه تنجينا  بها من جميع الاهوال و الافات و تطهر نا بها من جميع السيئات و ترفعنا بها عندک اعلي الدرجات و تبلغلنا بها اقصي الغايات من جميع الخيرات في الحيوه و بعد الممات.

معني لغات :

اللهم صلي : خدايا درود و سلام فرست.       سيدنا:  آقاي ما  - تنجينا : نجات بده ما را.     جميع الاهوال : از جميع ترسها     .    الافات  : آفتها  -  تطهرنا بها  : پاک کن ما را با آن .    السيئات : بدي ها -گناه ها        ترفعنا  : بالا ببر ما را.    عندک : نزد خودت.

ّبد نيست شما هم ( اگر گرفتار يا غم زده هستيد) امتحان کنيد.

خوابي ديگر :

در کتلب نورالعيون که از تاليفات شريف اصفهاني است ، حکايت نموده: من با خداوند معاهده نموده بودم که هر شب پيش از خواب عدد معلومي صلوا ت بر حضرت خاتم المرسلين بفرستم .شبي با اهل و عيال خود در يکي از غرفات خانه خوابيده بودم . در خواب ديدم که حضرت رسول الله (ص) داخل آن غرفه شد و از نور صورت مبارکش تمام ديوارها ي آن غرفه نوراني شد، پس بسوي من التفات فرموده و گفت : کجاست آن دهني که بر من صلوات مي فرستد تا من او را ببوسم، پس من حيا کردم و خجالت کشيدم ، پس صورتم را نزديک بردم و آن بزرگوار صورت مرا بوسيد.پس من از شدت خوشحالي از خواب بيدار شدم و اهل و عيال خود را بيدار نمودم .غرفه را از بوي آن بزرگوار چنان خوشبو ديدند که گويا مملو شده بود از مشک ،و آن بوي تا مدت هشت روز بر صورت من باقي بود بقسمي که همه مردم آنرا استشمام مي کردند.

 

/ 2 نظر / 47 بازدید
vinchenzo

اره.صبر کن امشب خواب ببينم ميام پيشت.باشه؟

Varzandeh

Buongiorno Vinchenzo Amico mio, ma lei ne parla respectamente, donne respecto donnero repecto . Arivederchi.