نشانهای روشن

سلام: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يکي از پديده هاي شگفت انگيز در زندگي بشر و حتي حيوانات مسئله خواب است که  دانشمندان روان شناس ، فلاسفه و حکما در کشف آن متحير مانده و با وجود پژوهشهاي مستمر در اين مورد تا کنون موفق نشده اند به اسرار آن پي ببرند و از راز آن پرده بردارند.

اين مقوله لازمه زندگي روزمره انسانهاست و براي تامين سلامتي جسمي و شادابي رواني ضرورتي محتوم و انکارناپذير به شمار مي آيد. اگر شخصي خوب خوابيده باشد، انرژي لازم و توان کافي جهت فعاليتهاي فکري و بدني را همراه با احساس لذت و نشاط روحي بدست خواهد آورد و در غير اينصورت در روزي که شب هنگامش بد خوابيده، رواني افسرده، ذهني خسته و خلقي اندوهگين دارد و در حالتي از منگي و گيجي به سر مي برد. يک ثلث از عمر جوامع انساني در حالت خواب سپري مي شود و بدن در اين مدت قواي به تحليل رفته را مرمت کرده و براي بيداري انرژي لازم را ذخيره مي کند و اگر کسي فکر کند خواب اتلاف وقت است و بايد از آن روي گردان بود، تصوري عبث است.

از نشانه هاي روشن قدرت خداوند و اسرار مرموز خلقت حکيمانه او خواب است، قرآن کريم مي فرمايد: " و من آياته منامکم بالليل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان في ذالک لآيات لقوم يسمعون." يعني : و از نشانه هاي قدرت اوست خوابيدن شما در شب و روز ، تا اينکه از فضل پروردگار به طلب روزي بر خيزيد، در اين حالت عبرتهايي است براي قومي که سخن حق را بشنوند.

برخي از مفسرين عقيده دارند که " نوم " بخشي از خواب است که در آن رؤيا صورت مي گيرد و شاهد آن در سوره صافات آيه 103 است که از زبان حضرت ابراهيم مي فرمايد:  اني اري في المنام ... ( در خواب ديده ام ) .

خواب در قرآن آرامش انسان را تامين مي کند، چنانکه مي فرمايد:  " و النوم سباتا "( فرقان –47) و جعلنا نومکم سباتا ... (نباء –9 )  سبات از ماده سبت  بر وزن وقت به معني : قطع شدن و تعطيل شدن و استراحت کردن است.

آن سستي را که در اول خواب به سراغ شخص خوابيده مي آيد" سنه" گويند که قرآن اين خصوصيت را از خداوند عز و جل دور دانسته است:  " الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه و لا نوم ."يعني : الله خدايي است که جز او خدايي نيست،او زنده است و پاينده است، نه خواب سبک او را ميگيرد و  نه خواب سنگين.

در خصوص شاءن نزول آيه : الذي احلنا دارالمقام من فضله لا يمسنا نصب و لا يمسنا فيها لغوب ( فاطر – 35) يعني : آن پروردگاري که ما را از فضل خود به بهشت جاويدان آورد که در آن نه رنجي به ما مي رسد و نه خستگي احساس مي کنيم.

نوشتهاند : مردي نزد رسول اکرم صلي الله عليه وآله  آمد و عرض کرد : خواب از اموري است که ديدگان ما از آن آرامش مي يابد و بدن آسايش مي يابد، آيا در بهشت  هم خواب وجود دارد ؟ پيامبر فرمود: نه خواب شبيه مرگ است و در آنجا اين عارضه وجود ندارد. آن مرد پرسيد : پس آسايش و آرامش اهل بهشت چگونه است ؟ حضرت فرمود : در جنت ضعف و خستگي وجود نداردو اهل آن مدام در آرامش و آسايش بسر مي برند و سپس اين آيه نازل شد.

" نعاس " خواب لحضه اي ، کوتاه و سبکي است که پس از تحمل مشقات فراوان و يا کار فکري شديد براي افراد پيش مي آيد و به آن چرت يا پينکي هم مي گويند.البته همين خواب کوتاه که در محلي امن روي مي دهد خود مي تواند شامل دو قسمت "سنه " و " نوم "باشد که اولي بين انسان و حيوان مشترک است ولي نوم ، موقع رؤيا خواهد بود و تنها به انسان اختصاص دارد.در دو جاي قرآن از "نعاس " به معني تامين آرامش و از بين رفتن نگراني و خوف از دل مؤمنين  ياد کرده است. 1- آل عمران – 154  و 2- انفال – 11.امام فخر رازي در تفسير " مفاتيح الغيب " در ذيل اين آيه خاطر نشان کرده که "نعاس " لطفي از جانب خداست که پس از آن آرامش و امنيت نصيب فرد مي گردد.از کتاب: خويشاوند مرگ اثر غلامرضا گلی زواره.

/ 0 نظر / 8 بازدید