خداوندا خدايا حافظم باش در اين سال و در اين روز مبارک

عطا فرما تو روزيم فراوان تو رزاقی و من شاکر تبرک

ميدونم يه هفته دير اومدم اما چه فرقی می کنه؟
عيدتان مبارک اميدوارم که هر لحظتون عيد باشه8.gif3.gif4.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید