خواب حضرت رضا (ع)

سلام

محمد بن صدقه گفت: خدمت حضرت رضا عليه السلام رسيدم فرمود ديشب در خواب پيامبر اکرم و علي مرتضي و فاطمه زهرا و حسن و حسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد را در خواب ديدم. آنها مشغول صحبت با خدا بودند گفتم: آقا با خدا صحبت مي کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  فرمود پيامبر من را بين خود و اميرالمؤمنين عليه السلام نشاند آنگاه فرمود: رنج و محنت فرزندانم را مشاهده مي کنم و در مقابل ديد اهل آسمان و زمين است به به چقدر داراي معرفت کامل در حق او دارد به آن خدايي که دانه را شکافت و انسان را آفريد کسي که عارف به حق او (جانشين من باشد) از هر ملک مقرب و نبي مرسل بهتر است. به خدا قسم شريک پيامبرانند در درجه ي آنها.

  پس از آن حضرت رضا (ع) فرمود: اي پسر صدقه! خوشا به حال کسي که محمد و علي صلي الله عليهما را بشناسد. واي بر کسي که گمراه از معرفت آنها شده. آتش افروخته ي جهنم براي آنها کافي است.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید