دليل ماندگاری نام علی (ع)

سلام

يکي از دلايلي که نا م علي (ع)  و محبت او در اذهان مردم بر جا مانده است، خوابهايي است که مردم از مخالف و موافق از او مي بينند و معجزاتي است که در خواب اتفاق مي افتد و در بيداري اثر آنها  مشاهده مي شود.بيش از هزار مورد از اين خوابها در کتاب دار السلام (4 مجلد ) علامه نوري طبرسي (1254—1320 ) قمري گرد  آمده است و مؤلفين ديگر نيز مجموعه هاي بسيار تهيه کرده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و در همانست که اهل خراسان گفتند که:

 امير داود معروف به ابن دولة  ، به ميل به محمود (سلطان ) متهم شد و او را دستگير  و زندانيش کردند و سخت گرفتند.  امير خراسان شبي امير المؤمنين عليه السلام را در خواب ديد که باو يک شيشه کافور داد و فرمود: أبي علي علوي را آزاد کن و مالش را باو باز گردان.  او خواب را فراموش کرد و خوابيد و در خواب اسب سواري را ديد که شمشيري کشيده بر دست دارد و باو فرمود: مگر بتو نگفتم پسرم را آزاد کن و گويا  در خواب ديد چهار کس که در خانه بدو گماشته بودند کشته و گردنشان را زده و سر از تنشان جدا شده بود.  و بامير جعفري هم يک سيلي نواخته که برخي موي ريشش را کنده و تب کرده بود  و فرمود: اي شقي او را آزاد کن وگرنه تو را مي کُشم.

 گفت: من او را آزاد کنم و اندوهناک بيدار شد و علوي را آزاد کرد و هر چه از او گرفته بود باو پس داد و تاوان آن را که از ميان رفته بود پرداخت، و بامداد فرزندان گماشته گان بر مرد  علوي را خواست و از حال پدرانشان پرسيد، گفتند ديشب در خانه مرد علوي  آنها را ديديم، گفت برويد و بنگريد که سرشان از تنشان جدا شده و هلاک شده اند.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید