سه خواب پی در پی و معجزه پيغمبر ( ص)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 سلام

 

در تاريخ مدينه دهلوي آمده است که : يک مرد نيک سه هزار اشرفي بدهکار بود و طلبکار بر او اقامه دعوي کرد. او را نزد قاضي برد و يک ماه مهلت گرفت. مرد به درگاه خداي تعالي زاري کرد و بر پيغمبر (ص) صلوات فرستاد و شب 27 ام ماه مهلت ، در خواب ديد که يکي مي گويد : خدا قرضت را مي پردازد: برو نزد ابن عيسي وزير و بگو رسول خدا (ص) مي فرمايد سه هزار سکه قرض مرا بپرداز، بيدار شد و شاد بود ولي  با خود انديشيد که : اگر گفت : نشانه اين واقعه چيست ؟ چه گويم؟ آن روز خود داري کرد و شب دوم هم همين خوابرا ديد و شادمانه بيدار شد ولي باز هم شرمش آمد و آن روز هم نزد وزير نرفت .

شب سوم باز پيغمبر (ص) را خواب ديد که سبب نرفتن را از او پرسيد او گفت : از شما نشاني  راستي اين واقعه را مي خواهم، پيغمبر آنرا پسنديد و فرمود: به او بگو : تو پس از نماز سپيده دم تا بر آمدن خورشيد پيش از اينکه با کسي سخن بگويي پنج هزار صلوات بر من مي فرستي و جز خدا و کرام الکاتبين آنرا ندانند.

روز سوم رفت و خوابش را گفت با آن نشاني. وزير شاد شد و گفت : مرحبا بر رسول خدا (ص) و 3 هزار اشرفي براي پرداخت قرض بمن داد و 3 هزار براي هزينه عيال و  3 هزار هم براي سرمايه کار و از من خواست پيوند دوستي از او نبرم و هر نيازي را فقط به او بگويم.

3 هزار سکه را نزد قاضي بردم و طلبکار را نزد قاضي  ديدم که آه و افسوس مي کرد. پولها را شمردم و داستان را گفتم .

قاضي گفت : چرا همه کرم از وزير باشد من خود قزضت را مي پردازم. طلبکار گفت : من سزاوار ترم که از اين قرض بگذرم و گفت من براي خدا و رسول ذمه ات را از اين قرض بري کردم و رسيد کرد. قاضي گفت : من آنچه در راه خدا دادم پس نگيرم و من همه اموال را با خود آوردم. شکر گزار خدا و مصلي بر پيغمبرش.

ؤ صلي الله علي سيد نا محمد و آله و سلم.

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
پیام

متشکرم اگه دوست داشتی بهت لينک ميدم ولی تو يادت نره لينک بدی يا! خداحافظ

Mr.Boss

کاش ميشد تو اين دوره زمونه هم اينطوری از زير ادای قرض در رفت ........ اما در مورد داستان قبلی که نوشته بودی ........ به نظرت يه کم شبيه افسانه نمی اومد؟ ..... من خودم شخصا خيلی مخلص امام رضا هستم و به لطف خدا و کرم آقا امام رضا مرتبا می رم پابوس آقا ........ اما اين داستان يه جورايی افسانه ای بود و به واقعيت نمی خورد ........ نمی دونم کتاب دار السلام تا چه حد معتبره ؟