با عرض سلام نظر شما را به چندی از تعبيرات ابن سيرين جلب ميکنيم :

...مردی نزد ابن سيرين امد و گفت : در خواب ديده ام که سر مشکی را بسيار محکم ميبندم . ابن سيرين پرسيد : خودت چنين خوابی ديده ای؟ مرد گفت : بلی. ابن سيرين رو به حضار مجلس کرد و گفت : معلوم می شود اين مرد بچه ها را خفه ميکند. بعد از آنکه صدق گفتار ابن سيرين ظاهر شد بيننده ی خواب را به حاکم تسليم کردند.

...و شخصی به ابن سيرين گفت : در خواب ديده ام که مردی را هر دو دست بريدند ٬ و مرد ديگری را به دار آويزان کردند . ابن سيرين فرمود : حاکم شهر را معزول می کنند و ديگری را به جای او نصب خواهند نمود . اتفاقا همينطور شد.

...شخصی در خواب ديد که چشم راستش از قفا برگشت و چشم چپش را بوسيد . ابن سيرين گفت : تو دارای دو پسر هستی که يکی از آنها با ديگری لواط ميکند. آن شخص درصدد برامد و صدق گفتار معبر بر او کشف شد.

...شخصی به ابن سيرين گفت : در خواب ديدم کبوتر سفيدی بر ديوار مسجد مدينه ی منوره نشسته بود ٬ باز شکاری آمد  و آن کبوتر را صيد کرد . ابن سيرين گفت : اگر راست گفته باشی حجاج بن يوسف دختر عبدا... جعفر را تزويج خواهد کرد . زيرا کبوتر در خواب زن است و سفيدی به زيبايی و جمال تعبير ميشود و من در مدينه زنی را به نفاست و شرافت دختر عبدا... جعفر سراغ ندارم و از باز شکاری به حاکم ظالم و ستمگر تعبير ميشود و در بين حکمرانان ظالم تر از حجاج کسی را نميشناسم.

...فقيری در خواب ديد پا بر بال جبرئيل نهاده و نماز ميگذارد . خواب را نقل نمود و معبر فرمود : گويا روی قرآن ايستاده ای و نماز بجای می آوری . او درصدد تحقيق برامد و در زير فرش نمازش ورقی از قران را يافت.

...شخصی به ابن سيرين گفت : خواب ديدم که مرغی آمد و بر درختی نشست و تمام شکوفه های آنرا خورد و سپس پرواز کرد. ابن سيرين از شنيدن آن خواب متغير شد و گفت : اين نشانه فوت علماست. و در همان چند روز «حسن بصری» و «فرزدق» شاعر و چند نفر ديگر از فقها که در مدينه منوره متوطن بودند از دنيا رفتند.(زينة المجالس. صفحه ۲۳۶

... بيماری به ابن سيرين گفت : در عالم خواب کسی به من گفت برای شفای خود «لا ولا» بخور که خوب ميشوی . ابن سيرين فرمود : برو زيتون بخور که خداوند درباره ی آن فرموده :لا شرقية و لا غربية.

 والسلام

/ 2 نظر / 36 بازدید
hadi

سلام خسته نباشی.ممنون از اينکه به وب من اومدی.اميدوارم که هميشه سربلند و شاداب باشی...التماس دعا....خوشحال ميشم به همديگه لينک بديم...يا حق

fn_noori

سلام خسته نباشيد با تشكر