خواب و روح

سلام:

 

ما معتقديم رؤيا ديدن از اعمال روح است و مغز ابزاري است در خدمت روح بعضي فکر مي کنند که مغز به عنوان يک رايانه بسيار پيشرفته عمل مي کند ولي سؤال اينجاست که در پشت اين رايانه که نشسته است و اين همه خاطرات و افکار و حافظه که زيست شناسان در لابلاي سلول هاي مغزي و هورمون ها به دنبال آنها مي گردند بر روي روح ثبت مي شود نه مغز و مثال ديگر چشم است که قطعه اي پيه و چربي است و سؤال اين است که: آنکه از پشت اين قطعه پيه نگاه مي کند و مي بيند کيست؟ حال در اثبات وجود روح به چند مطلب کوتاه توجه کنيد: که اگر روح را قبول کنيم بايد بقاي آنرا هم باور کنيم:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پرواز روح يا OOBE (Out Of Body experience) چيست؟

پرواز روح معمولا تجربه ايست عجيب و کوتاه که طي آن شخص احساس مي کند که به مدت يک يا چند لحظه آگاهيش خارج از بدنش قرار دارد. احتمال دارد که شخص متوجه کالبد فيزيکي اش باشد يا نباشد ليکن اغلب اصلا متوجه جدا شدن آن دو از يکديگر نمي شود و بهر حال ادراکش از دنياي اطراف يقينا از نقطه ديگري خارج از کالبد فيزيکي اش معطوف مي گردد. شخص ممکن است نکته اي را تجربه کند که درکش را از اين تجربه افزايش دهد( مثلا مکالمه اي را بشنود يا چيزي را مشاهده کند). متعاقبا چنين شخصي مطمئن است که آنچه را که تجربه کرده واقعا پرواز روح يا OOBE بوده است. عقايد و نظريات شخصي فرد در پيرامون روانشناسي، مذهب يا عرفان ممکن است با آنچه تجربه مي کند کاملا متفاوت باشند، با اينحال نيروي اين تجربه و واقعيت آن چنان انکار ناپذيرند که نظريات قبلي را کاملا دگرگون مي سازند. آنچه که يک تجربه پرواز روح به ارمغان مي آورد اغلب احساس نوعي آگاهي تازه بيدار شده است. بطوري که همه چيز زير سؤال مي رود و از نو مطرح مي شود و ادراک جديدي از دنيا در پرتو اطلاعات و تجربه تازه کسب شده نژتشکيل مي شود. چنانچه اين تجربه بصورت غير منتظره اي رخ دهد، احتمالا شخص را گيج کرده و اين سؤال عميقا مطرح مي شود که اين تجربه چه بوده است؟ آيا دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ واقعيت اين تجربه مي توان چنان باشد که فردي که آن را تجربه مي کند نمي تواند باور کند که اين تجربه بطور جهاني شناخته شده و مطرح است. به دليل واکنش هاي افراد فاميل و دوستان که چنين تجربه اي در اختيار ندارند.شخص به زودي مي آموزد که ديگر در آن مورد صحبت نکند و از آن پس ديگر سکوت اختيار مي کند.

پرواز روح بيش از تصور رايج است و افراد بسياري آن را تجربه مي کنند. تحقيقات بسياري در اين مورد صورت گرفته و آمار جمع اوري شده نشان مي دهد که اين تجربه تا چه اندازه رايج است. مطالعاتي که تا کنون بعمل آمده نشان مي دهد که حدود ۵ الي ۱۰ درصد افراد لااقل يکبار در زندگي پرواز روح را آزموده اند. اين رقم معادل 6 ميليون نفر در انگلستان و در حدود سي ميليون نفر در ايالات متحده امريکاست.

آمار دقيقتري نشان مي دهد که حدود ۸۵% افرادي که پرواز روح را تجربه کرده اند اظهار داشته اند که اين اتفاق طي اوقات استراحت يا در آستانه خواب براي ايشان پيش آمده است، عده زيادي اين تجربه را هنگام استراحت در بستر خواب آزموده اند و عده اي ديگر نيز طي بيماري يا دوران نقاهت پس از بيماري اين تجربه را گزارش کرده اند. با اينحال براي عده کم ليکن قابل توجهي نيز اين رويداد بخاطر استعمال دارو هاي بي هوشي رويداده است. در مطالب بعدي اطلاعات بيشتر و چند روش براي آن ذکر خواهيم کرد.

 

----از کتاب پرواز روح---ريچارد کريز

 

/ 1 نظر / 81 بازدید
شاعركوچولو

avameretan ejra shod sar bezanid fekr mikonam behtar shode bashad...salame khanevade ra beresan