صدقه برای مردگان

سلام

آقاي حاج ميرزا عبد الله تهراني از آقاي ميرزا مهدي آشتياني از شخصي نقل کرد که  قابل اعتماد ايشان بود: که ما رفيقي داشتيم طبيعي مذهب، اعتقاد به مبداء  و معاد نداشت ولي زني پاک و صالحه در منزل داشت که ظروف و خوراک او از وي جدا بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آن شخص هر سال دعوتي از ما مي کرد و دلمه اي به ما مي داد ولي مباشر طبخ تهيه ي غذا همان زن بود، تا اينکه آن زن از دنيا رفت ما مطالبه ي سور از او نموديم. عذر آورد که شما مرا نجس ميدانيد آن زن هم که  مباشر غذا بوده از دنيا رفته. گفتم تو خرج آن را بده ما خودمان مباشرت طبخ آن را بر عهده مي گيريم.

بالاخره او پولي داد ما پنج شش نفر خودمان لوازم دلمه را خريديم و پختيم. هنگام شام که شد و مشغول کشيدن شام بوديم. فقيري در خانه آمدو تقاضاي کمک کرد. ما گفتيم هر سال آن خانم در اين سفره سهمي داشت اکنون که دست او کوتاه شده ما سهم او را به اين سائل مي دهيم. صاحب خانه خنديد و گفت خانم مرد و کارش تمام شد. از احسان چيزي آيد او نمي شود. اما مي خواهيد به سائل چيزي بدهيد اشکال ندارد.

ما هم غذاي کامل يک نفر را از هر چه در سفره بود جدا کرده و به آن سائل داديم. بعد از صرف شام همانجا خوابيديم. صبح هنوز نرفته بوديم کخ زني که دايه آن خانم بود به صاحبخانه گفت: من ديشب مرحومه خانم را در خواب ديدم که بسيار شاد بود و اظهار امتنان از شما مي کرد و مي گفت شامي که فرستاده بوديد خيلي بموقع رسيد چون مهمان داشتم و چيزي هم آماده نداشتم .اين شام روي مرا سفيد کرد.

صاحبخانه قصهء آن زن را که شنيد اشک از چشمش سرازير شد و گفت انصافا حق با شما بود و من به خطا رفته ام در اين موقع شهادتين را بر زبان جاري کرد و اسلام آورد و از قضا به فاصله شش روز به رحمت خدا رفت.

بنقل از کتاب مردگان و کتاب کلام يجري الکلام .ج

/ 0 نظر / 19 بازدید