Physical body transportation

هوديني کيست؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هاري فايس(Harry Faice) که مشهور به هو ديني بود در سال 1874 م. متولد و در سال 1926 م. وفات يافت گفته اند که او يک مِديوم روحي شعبده گر  بوده زيرا او با موهبت مِديومي خود تجارت مي کرد و امتياز اين شخص فقط در مهارت مديومي وي بود که ”سِر آرتور کونان دويل“ محقق معروف روحي درباره ي او مي گويد: پس از اينکه من شخصاً با هوديني تماس گرفتم بيشتر اوقات ظواهر مديومي او را در آمريکا و اروپا دانستم که اين شخص بسيار جسور است و کارهاي جسورانه انجام ميدهد که يکي از آنها انتقال از يک هواپيما به يک هواپيماي ديگر بود  که هر دو آْن هواپيماها در ارتفاع (3 هزار پايي) حرکت مي کردند و هوديني به حالت دست بسته با جسد فيزيکي از اين هواپيما به داخل آن يکي منتقل ميشد.

به هر حال هوديني براي آزمايشات ظواهر روحي بسيار آماده شد حتي در اداره ي اسکاتلند يارد انگلستان آزمايش داد بدين نحو که دستهاي او را دستبندهاي بسيار، محکم نمودند و او در ظرف چند ثانيه دستهايش را از داخل دستبند ها  بيرون آورد.

هنگامي که در هلند بود او را در يک صندوقي از مقواي محکم گذاشتند و در آن را محکم بستند و مهر و موم کردند هوديني به آساني از داخل صندوق بيرون آمد بدون اينکه به صندوق لطمه بخورد و يا مهر و موم آن به هم بخورد و ... ...                                 

                                                  

از کتاب انسان روح است نه جسد ج۱ ص ۴۹۷

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد